Druk to jeden z najlepszych wynalazków

poligrafia rybnik poligrafia rybnikDruk to jeden z najlepszych wynalazków człowieka.
Za druk uznaje się różnego rodzaju techniki powielania tekstu oraz grafiki, metodami tradycyjnymi z wykorzystaniem maszyn drukarskich, jak i nowoczesnych metod z wykorzystaniem urządzeń komputerowych. Odbitki nazywane są wydrukami.

Bardzo często przez druk rozumie się wydruk wykonywan.

Widok do druku:

poligrafia rybnik