Czy obliczyć ślad węglowy w firmie można tanio?

westorzy i społeczność lokalna coraz bardziej zwracają uwagę na działania firm w zakresie ekologii. Firma, która podejmuje konkretne kroki w celu minimalizacji

Czy obliczyć ślad węglowy w firmie można tanio? liczenie śladu węglowego

Klienci inwestorzy i społeczność lokalna coraz

Partnerstwo z firmami specjalizującymi się w ochronie środowiska może także przyczynić się do poprawy wizerunku firmy. Klienci, inwestorzy i społeczność lokalna coraz bardziej zwracają uwagę na działania firm w zakresie ekologii. Firma, która podejmuje konkretne kroki w celu minimalizacji