Niekorzystne aspekty pracy dentysty

Klinika stomatologiczna Gliwice Klinika stomatologiczna GliwiceChociaż większość osób uważa, że stomatologia to bardzo korzystna profesja nie wymagająca wielkiego wysiłku a przynosząca olbrzymie zyski finansowe, to jednak ten zawód ma także swoje negatywne strony.

Do wad zawodu dentysty należy przede wszystkim konieczność dł.